פרטי התקשרות

תעודת זהות / מספר תאגיד (ח.פ) שם משפחה שם פרטי טלפון כתובת דואר אלקטרוני

פרטי המקרה

*סוג המחשב שנדבק - *גרסת תוכנת הכופרה
*מקור ההדבקה תאריך קבלת קישור / קובץ זדוני *תאריך זיהוי תוכנת הכופר במחשב *שמות סיומות הקבצים השתנו

*יש גיבוי לקבצים שהשתנו
פעולות שננקטו עד כה *סכום הכופר שנדרש לשחרור הקבצים *פרטי העברת תשלום הכופר
*אופן יצירת קשר של התוקף
שולם הכופר / חלק מהכופר
הערות
* הזן את הקוד שבתמונה